image6

Qendra Për Shërbime Humane Dhe Zhvillim

Qendra Për Shërbime Humane Dhe Zhvillim

Qendra Për Shërbime Humane Dhe ZhvillimQendra Për Shërbime Humane Dhe Zhvillim

Video

 Që në mëngjes edukatoret tona formuan grupet e prinderve online dhe ndanë me ata aktivitetet që mund ti punojnë në shtëpi prindërit me fëmijët e tyre për ditën e sotme. Këtu keni disa ide që ndanë prindërit me ne.
Edukimi i hershëm fillon në shtëpi!!!

About Us

Help Our Cause

Your support and contributions will enable us to meet our goals and improve conditions. Your generous donation will fund our mission.

Pay with PayPal or a debit/credit card